Μπουκίτσες με γεύση ελιά

Μπουκίτσες με γεύση ελιά
Small bread stick bite olive